KREDYTY - POŻYCZKI


 Pożyczki na prostych zasadach. 
Wszelkie należności z tytułu zaciągniętych pożyczek

należy wpłacać na rachunek bankowy o numerze

60 1160 2202 0000 0003 2942 2006

prowadzony na rzecz Skarbiec Polski Sp. z o.o.

Do pobrania:


  

Instrukcja wypełniania blankietu wpłaty


  

Blankiet wpłaty

Skarbiec Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 35 lok. 9 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000682871, nr NIP 956 232 46 17, nr REGON 367 058 280, o kapitale zakładowym 201 000,00 PLN wpłaconym w całości.