KREDYTY - POŻYCZKI


 Pożyczki na prostych zasadach. 
Jeżeli chcesz wziąć pożyczkę przez internet uzupełnij poniższe pola i kliknij "Wyślij"
toczy się przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych i/lub w administracji,
nie toczy się przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych i/lub w administracji.
jest/są obciążone z tytułu wyroków sądowych, administracyjnych i pożyczek,
nie jest/są obciążone z tytułu wyroków sądowych, administracyjnych i pożyczek.
Skarbiec Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 35 lok. 9 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000682871, nr NIP 956 232 46 17, nr REGON 367 058 280, o kapitale zakładowym 201 000,00 PLN wpłaconym w całości.