KREDYTY - POŻYCZKI


 Pożyczki na prostych zasadach. 


Pożyczka na 12 miesięcy 8,00% - stałe oprocentowanie w skali roku Okres spłaty: 12 miesięcy Kwota: 400,00 PLN Miesięczna rata: 40,00 PLN Udzielamy pożyczki w domach Klientów
Cennik MINI       E-broszura MINI
           
Pożyczka na 12 miesięcy 8,00% - stałe oprocentowanie w skali roku Okres spłaty: 12 miesięcy Kwota: od 700,00 PLN do 4700 PLN Miesięczna rata: od 70,00 PLN do 500,00 PLN Udzielamy pożyczki w domach Klientów
Cennik OPTYMALNY       E-broszura OPTYMALNY
           
Pożyczka na 12 miesięcy 8,00% - stałe oprocentowanie w skali roku Okres spłaty: 12 miesięcy Kwota: od 5000,00 PLN do 10000,00 PLN Miesięczna rata: od 540,00 PLN do 1050,00 PLN Udzielamy pożyczki w domach Klientów
Cennik MAX       E-broszura MAX
           
            Usługa INCOGNITO Szczegółowe informacje u Doradcy Klienta
Reprezentatywny przykład pożyczki: E-ulotka            
Udzielenie pożyczki w domu Klienta - GRATIS !!! Nie dotyczy pożyczek w kwocie poniżej 1100 PLN oraz dojazdu powyżej 65 kilometrów. Opłata za dojazd do domu Klienta dla pożyczek w kwocie poniżej 11000 PLN oraz dojazd powyżej 65 kilometrów wynosi 150 PLN na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta.


Skarbiec Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 35 lok. 9 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000682871, nr NIP 956 232 46 17, nr REGON 367 058 280, o kapitale zakładowym 201 000,00 PLN wpłaconym w całości.