KREDYTY - POŻYCZKI


 Pożyczki na prostych zasadach. 


       Jesteśmy polską Firmą prowadzącą działalność w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych w Punkcie Obsługi Klienta oraz w domach Klientów na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem naszej Firmy jest zadowolenie Klienta. Pożyczki udzielane są osobom fizycznym na dowolnie wybrany cel, bez zbędnych pytań, przy minimum formalności. Oferując Klientom swoje produkty zapewniamy szybką oraz dogodną formę dostarczenia środków pieniężnych. Zapewniamy środki finansowe polskim gospodarstwom domowym w kryzysowych sytuacjach.


Skarbiec Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 35 lok. 9 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000682871, nr NIP 956 232 46 17, nr REGON 367 058 280, o kapitale zakładowym 201 000,00 PLN wpłaconym w całości.